درباره رخداد

در حال حاضر رخداد به عنوان یک بستر تخصصی برای تبلیغات و اطلاع رسانی رویدادها عمل می کند. رسانه‌ی رخداد برای افزایش کیفیت، دید و تاثیر رویدادهای شما اختصاص داده شده است. در این بخش، نگاهی جامع به آنچه رخداد انجام می‌دهد و چگونگی همکاری برای موفقیت چشمگیر رویدادهای شما را ارائه می‌کنیم؛ و نقش و اهداف خود را به عنوان یک راهنما و حامی برای برگزارکنندگان رویداد، مشارکت مخاطبان و پوشش رویداد مورد بحث قرار می‌دهیم و یک نمای کلی از فعالیت های فعلی و چشم انداز و اهداف آینده خود را در اختیار شما قرار می دهیم.

دکمه بازگشت به بالا